Arsip untuk Tarbiyah

Kajujuran Jeung Ka-Tauhidan

KAJUJURAN JEUNG KATAUHIDAN
Jujur dina nyarita sarta nyekel deleg kana tauhid ka Allah swt., eta teh mengrupikeun bekel dadasar anu teu tiasa ditawar-tawar. Sapertos anu kantos didugikeunkeun ku Naufal (48), yen kajujuran jeung katauhidan teh mangrupikeun dua hal anu kedah diajarkeun ka palaputra. Naufal nyarios, “budak anu kalatih nyarita jujur jeung terbuka, bakal ngabantos sepuhna dina perkawis mirosea palaputrana”.
Numutkeun pangemut anjeuna, terbuka antawis sepuh sareng nu janten putrana nyaeta mangrupikeun cara anu langkung sae kanggo ngaraketkeun komunikasi supados langkung efektif. Ngadidik palaputra anu katawis benten yuswa sareng sepuhna, ngagaduhan panghalang anu teu sami. Baca entri selengkapnya »

Sifat Kepribadian Guru

1. SIFAT KEPRIBADIAN GURU
Istilah sifat kepribadian guru diartikan sebagai ciri-ciri, sedangakn isltilah kepribadian diartikan sifat hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perbuatannya yang membedakan dirinya dari yang lain. Wijaya mengemukakan bahwa keberhasilan seorang guru dalam PBM harus didukung oleh kemampuan pribadi guru dalam PBM tersebut secara rinci sebagai berikut: Baca entri selengkapnya »

Al-Quran Sebagai Wawasan Peradaban

Oleh: Yusuf Burhanudin

Alumnus Universitas Al Azhar Mesir, Kabid Hubluneg PP Pemuda Persis.

Al-Quran bukan teks statis. Al-Quran pedoman dinamis karena kebenarannya bersifat mutlak; melintasi batas waktu (trans-historis) dan sekat geografis. Fakta mukjizat teks Al-Quran tidak bisa dirubah, menjadikan ketahanan kebenaran isinya sepanjang masa. Baca entri selengkapnya »