Syukur Ni’mat

SYUKUR NIKMAT
Oleh : Irham Shidiq
Sagala puji kagungan Allah swt anu Maha Welas tur Maha Asih anu parantos ngayugakeun urang sadaya dina bentuk anu paling sampurna tibatan makhluk anu liana, numawi kitu teu aya halangan kanggo urang ngalarapkeun rasa syukur ka Allah swt dina sagala bentuk kahirupan.
Tina perkawis syukur ieu, Alla swt nguningakeun ka urang dina salah sahiji ayatna :

“Jeung aranjeun kudu inget nalika pangeran aranjeun mepeling : upama seg aranjeun salukur (nikmat) tanwande kami baris nambahan eta nikmat, tatapina upama seg aranjeun kalufur (nikmat) satemena siksa kami kacida peurihna” (Qs. Ibrahim : 7)
Ari kecap syukur mangrupikeun kecap injeuman tina basa Arab, nyaeta “Syakara”, anu hartosna mulang tarima. Imam al-Maraghi masihan tafsiran, ari nu dimaksad syukur nyaeta : “milampah amal anu dipika ridha ku Allah swt”. Tafsir anu dipedar ku imam al_Maraghi mibanda harti yen ari nerapkeun syukur mah kedah ku jalan ibadah. Naon wae anu kalebet syukur dina hartos ibadah ieu? Anu dimaksad syukur dina perkawis ibadah nyaeta; syukur lisan. Ari syukur lisan tiasa oge kucara ngucapkeun kalimah-kalimah thayibah sapertos ucapan “Alhamdulillah”, nya kitu oge syukur-syukur anggota badan anu lianna sapertos awak dianggo ibadah shalat.
Lamun mah seg ku urang ditinggal ayeuna seueur jalmi anu kirang syukur, khususna kaum istri anu sok ngaraos kirang puas kana hal anu tos dipibanda, kukituna teh hoyong katingal ideal dina sagala rupana. Ngaraos kirang itu ieu sahingga ngusahakeun ngarobih awak ka ahli bedah bahkan te kagok-kagok ngarubahna teh ka luar nagara nu tos puguh eta biyaya teu ngaluarkeun dana anu sa alit. Sakumaha idealna sareng geulisna rupa mah moal dibekeul ka akherat, eta mah ngan saukur papaes ti Allah anu Maha Sampurna.Contona kasus Melinda Dee sarenga Krisdayanti, dua istri eta tos janten sorotan media massa ieu tos wantun ngarobih bentuk anggota badana ku jalan operasi plastic atanapi sedot lemak, komo deui kasus Dorce nu ngagentos alat kelamin.
Tindakan ieu tos jelas nabrak aturan Islam nyaeta ngarobih kodratna. Hal eta tiasa dilakukeun mun urang bener-bener dina kaadan madhorot atanapi tos ngalaman hiji kacilakaan nu mana operasi plastik jalan hiji-hijina sarta hal eta masih dina tataran syari’at Islam.
Leuwih hade sarenga manfaat upami dana kanggo operasi eta nu ageung jumlahna di anggo kana kamaslahatan kucara disumbangkeun ka fakir miskin atanapi panti asuhan.
Mung sakitu tisimkuring dina kasaempetan ayeuna, mugia tiasa ngajantenkeun manfaat sarenga tiasa ngajantenkeun urang kalebet jalmi anus sok salukur kana naon anu parantos ditakdirkeun ku Allah swt sahingga teu janten jalmi anu kufur nikmat.

Iklan

No comments yet»

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: