Klasifikasi Kitab Tafsir

oleh M. Yasin

KITAB TAFSIR BI AL MA’TSUR

 • Kitab Jaamiul Bayan Fi Tafsir Qur’an : Ibn Jarir At Thabari
 • Kitab Bahrul Ulum : Abu Lais As Samarqandy
 • Kitab Al Kasyaf Wa Al Bayan ‘An Tafsir Qur’an : Abu Ishak Ats Tsa’laby
 • Kitab Ma’alinm At Tanzil : Abu Muhammad Husain Al Baghawy
 • Kitab Al Muharrar Al Wajiz Fi Tafsir Al Kitab Al ‘Ajiz : Abu ‘Athiyah Al Andulisy
 • Kitab Tafsir Qur’an Al ‘Adzhim : Abu Fada Al Hafidz Ibn Kasir
 • Kitab Al Jawahir Al Hasan Fi Tafsir Qur’an : Abdur Rahman Ats Tsa’laby
 • Kitab Ad Dar Mantsur Fi Tafsir Al Ma’tsur : Jalaludin As Suyuthi
 • Kitab Tanwir Al Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas : Abu Thahir Al Fayruzy Aabady.

KITAB TAFSIR BI AR RA’YI

 • Kitab Mafatihul Al Ghaib : Fakhrurazy
 • Kitab Anwar At Tanzil Wa Asrar At Ta’wil : Al Baidhowy
 • Kitab Madarik At Tanzil Wa Haqaiq At Ta’wil : An Nasafy
 • Kitab Lubab At Ta’wil Fi Ma’ani At Tanzil : Al Khozn
 • Kitab Al Bahru Al Muhith : Abu Hayyan
 • Kitab Tafsir Jin : Jalal Al Muhly, Jalal As Suyuthy
 • Kitab Gharaib Al Qur’an Wa Raghaib Al Furqan : An Naisabury
 • Kitab Tafsir Al Jalalain : Jalal Al Muhly, Jalal As Suyuthy
 • Kitab Siraj Al Munir Fi ‘Ianat ‘Ala Ma’rifat Ba’dha Ma’any Kalam Rabbina Al Kitab Hakim Al Khabir : Khatib Syarbiny
 • Kitab Irsyad Al Aql As Salim Ila Mazaya Al Kitab Al Karim : Abu Su’ud
 • Kitab Ruh Al Ma’any Fi Tafsir Qur’ani Al Adzhim Wa Sab’il Matsany : Alusi

KITAB TAFSIR MU’TAZILAH

 • Kitab Tanzih Al Qur’an ‘An Al Mathain : Al Qadhy ‘Abdu Al Jabar
 • Kitab Amaly Asy Syarif Al Murtadhy / Gharar Al Fawaidh Wa Dirar Al Qalaid : Syarif Radhy
 • Kitab Al Kasyaf An Haqaiq At Tanzil Wa ‘Uyun Al Aqawil Fi Wujuh At Ta’wil : Zamakhsyary

KITAB TAFSIR IMAMIYAH ITSNA ASYRIYYAH (SYIAH)

 • Kitab Tafsir Al Hasan Al ‘Askary
 • Kitab Tafsir Muhammad Bin Mas’ud Bin Muhammad Bin ‘Iyas As Salamy Al Kufy
 • Kitab Tafsir ‘Ali Bin Ibrahim Al Kumy
 • Kitab Tibyan : Syaikh Abi Ja’far Muhammad Bin Hasan Bin ‘Ali Ath Thusy
 • Kitab Majmu Al Bayan : Abu ‘Ali Al Fadhl Bin Hasan Ath Thabrasy
 • Kitab Ash Shafy : Muhammad Bin Murtadhy
 • Kitab Al Ashfa : Muhammad Bin Murtadhy
 • Kitab Al Burhan : Hasyim Bin Sulaiman Bin Ismail Al Husainy Al Bahrany
 • Kitab Al Mar’at Al Anwar Wa Masyakaty : Maula Abdul Lathif Al Kazarany
 • Kitab Al Muallaf : Muhammad Murtadha Al Husainy
 • Kitab Tafsir Al Qur’an : Maula Sayyid ‘Abdullah Bin Muhammad Ridha Al ‘Alwa
 • Kitab Bayan As Sa’adah Fi Maqamati Al Ibadah : Sulthan Bin Muhammad Bin Haidar Al Kharrasany
 • Kitab Al Alaa Ar Rahman Fi Tafsir Al Qur’an : Muhammad Jawad Bin Hasan An Najafy

KITAB TAFSIR ZAIDIYAH

 • Kitab Fathul Qadir : Asy Syaukany

KITAB TAFSIR KHAWARIJ

 • Kitab Himyan Az Zadi Ila Daar Al Ma’ad : Muhammad Ithfiyas

KITAB TAFSIR AL ISYARY / SHUFIYAH

 • Kitab Tafsir qur’an adzhim : Abu Muhammad sahl bin ‘abdillah bin Yunus bin isa bin abdillah, at tastary
 • Kitab Haqaiq Tafsir : Abu Abdu ar rahman muhammad bin husain bin musa al azady as salmy
 • Kitab ‘Arais al bayan fi Haqaiq al qur’an : Abu Muhammad ruzabihan bin abi nashr al baqaly asy syirazy ash shufy
 • Kitab At Ta’wilat an Najmiyah : Najm ad Din dayah
 • Kitab Tafsir al Mansub : abi ‘Araby dan Abi Muhammad bin abi an nashr asy syrazy

TAFSIR FILSAFAT

 • Kitab Tafsir al Faraby
 • Kitab Tafsir Ikhwan ash shafa
 • Kitab Tarjamah Ibn sina

KITAB TAFSIR FIQHIYYAH

 • Kitab Ahkam Al Qur’an (hanafiyah): Abu Bakr, Ahmad Bin ‘Ali Ar Razy (Al Jashash)
 • Kitab Ahkam Al Qur’an (Syafi’iyyah): ‘Imaduddin, Abu Hasan ‘Ali Bin Muhammad Bin ‘Ali Ath Thabary (Kaya Al Harasy)
 • Kitab Iklil fi istimbath at tanzil (Syafi’iyyah) : jalaludin as suyuthy
 • Kitab Ahkam Al Qur’an (Malikiyah) : Al Qadhi Abu Bakr Muhammad Bin ‘Abdillah Bin Muhammad Bin ‘Abdillah Bin Ahmad Al Ma’arify Al Andulisy, Al Isybily, Al Imam, Al Allamah
 • Kitab Jami Li Ahkam Al Qur’an : Abi Abdillah Al Qurtuby
 • Kitab Kanzu al ‘irfan fi fiqh al qur’an (Itsna ‘Asyara) : Miqdad as suyury
 • Kitab Ats tsamarati al yaani’ah wa al ahkam al wadhihah al qathi’ah : yusuf ats tsalai

KITAB TAFSIR KONTEMPORER

 • Kitab AL Jawahir Fi Tafsir Al Qur’an Al Hakim : Thanthawi Jauhary
 • Kitab Al Hidayah Wa Al’irfan : Abu Zaid Ad Damanhury
 • Kitab Tafsir Juz Amma : Syaikh Muhammad Abduh
 • Kitab Tafsir Surat Al Fatihah : Syaikh Muhammad Abduh Dan Syaikh Rasyid Ridha
 • Kitab Tafsir Al Qur’an Al Hakim (Al Manar): Syaikh Rasyid Ridha
 • Kitab Ad Durus Ad Diniyyah : Syaikh Muhammad Mushthafa Al Maraghy
 • Kitab Tafsir Fi Dzilal Al Qur’an : Sayyid Qutub
 • Kitab Tafsir Sofwat Tafsir : Muhammad Ali Ash Shabuny
 • Kitab Tafsir Taisir Karim Rahman : As Sa’adi
Iklan

5 Komentar»

  ridzuan wrote @

kitab2 tafsir di atas dlm bhs melayu ke dlm bhs arab lagi?kalo dlm bhs melayu kitab tafsir apa yg seronok dibaca selain ibn kathir?

  Admin wrote @

afwan, kami kurang faham maksud antum.

  Apipudin wrote @

kalau boleh tambahkan cokrak-corak tafsir di atas, dan jangan lupa mtodologinya, dan sumbrnya.

  Apipudin wrote @

kalao boleh tambahkan, mtodologi, corak dan subenya dari setiap tafsir.

  Tafsir Hadits Forum wrote @

Waalaikum salam.
Untuk metodologi dan corak Insya Allah untuk kedepannya akan kami upayakan terposting, perlu penelitian yang disertai kehati-hatian untuk menetapkan manhaj dan laun sebuah kitab tafsir.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: